Les illes Balears, abans i després

“Les Illes Balears, abans i després” és un projecte que neix fruit de la inquietud per crear eines per prendre consciència, d’una manera atractiva i entenedora, de l’efecte que produeix l’empremta de l’home sobre el seu propi entorn.

Entrada del port de Maó des de la torre de Sant Felipet. Illa del Llatzaret. Gravat original del Die Balearen geschildert in wort und bild. Arxiduc Lluís Salvador d’Àustria. Fotografia realitzada l’octubre de 2003. © Lluc Julià

Les Illes Balears, abans i després es un projecte que neix l’any 2002 de la mà del dissenyador de continguts Lluc Julià Fàbregues. Consisteix a fotografiar una selecció representativa dels indrets il·lustrats als gravats continguts a l’obra Die balearen in Wort und Bild Geschildert (Les Balears descrites per la paraula i la imatge), de l’arxiduc Lluís Salvador d’Àustria (1847-1915). L’objectiu és comparar l’estat de conservació del patrimoni cultural i l’evolució del paisatge de les illes Balears entre finals del segle XIX i el segle XXI.

 

L’arxiduc Lluís Salvador d’Àustria

L’arxiduc Lluís Salvador d’Àustria, tercer fill del gran duc Leopold II de Toscana i de Maria Antònia de Borbó, va néixer al Palau Pitti (Florència) el 5 d’agost de 1847. Abans de complir els 12 anys va haver d’abandonar casa seva, junt amb la seva família, a causa de la caiguda del Gran Ducat de la Toscana que va dur a la unitat d’Itàlia i a la fi de la dominació austríaca. Començava així l’aventura de la seva vida que el duria a molts racons diferents del món, els quals va voler explorar sempre amb afany enciclopedista i amb la intensitat característica dels grans romàntics.

 

El Die Balearen

L’arxiduc Lluís Salvador d’Àustria va arribar a les Balears el 1867, quan just tenia vint anys. Enamorat de Mallorca per l’encant de la seva costa nord, hi va viure pràcticament la resta de la seva vida.  Va retratar fidelment les Balears a la seva obra magna Die Balearen in Wort und Bild Geschildert, estructurada en nou volums: sis dedicats a Mallorca, dos a Menorca i un a les Pitiüses. L’autor va dedicar gran part de la seva vida a l’elaboració d’aquesta obra monumental, que recull informació detallada sobre les Illes Balears en camps tan diversos com l’antropologia, la geografia, l’art, l’etnologia, el folklore, les ciències naturals o la literatura. Tota la informació està il·lustrada amb gravats elaborats a partir d’apunts del mateix arxiduc, o de fotografies, amb la finalitat de reproduir fidelment la realitat de les Balears de finals del segle XIX, cosa que els confereix un valor documental que depassa la vàlua pictòrica. En aquest sentit, els gravats constitueixen un material gràfic prou rigorós per extreure’n conclusions objectives sobre la realitat de l’arxipèlag Balear de finals del vuit-cents.

 

Lluc Julià. Les Illes Balears, abans i ara

Lluc Julià realitzant el treball de camp de “Les Illes Balears, abans i després”

 

Les Illes Balears, abans i després

Els gravats de Die Balearen il·lustren paisatges, monuments, escenes quotidianes, tradicions i altres aspectes de les illes Balears que, per bé que inevitablement modificats pel pas del temps, molts d’ells encara són observables avui. Amb aquesta obra a les mans, va néixer la motivació d’anar a cercar les localitzacions il·lustrades per comprovar fins a quin punt els gravats són fidels a la realitat i constatar en quin estat es troben actualment els espais il·lustrats. La comparació de fotografies i gravats revela les poques llicències artístiques que es va permetre l’Arxiduc com poden ser, en algun cas, petites modificacions de l’escala o l’afegit d’algun element intranscendent. L’interès de contrastar passat i present justifica la laboriosa feina de buscar aquests emplaçaments i fotografiar-los tot sent fidel, sempre que ha estat possible, a la perspectiva en què van ser fets els gravats originals. Un altre aspecte bàsic que s’ha intentat respectar és l’hora solar en què s’il·lustren els diferents emplaçaments, ja que les ombres que generen, tant les construccions humanes com els accidents geogràfics, depenent del moment del dia o inclús de l’època de l’any, poden canviar considerablement la percepció dels diferents volums del conjunt.

Aquest treball vol retre homenatge al llegat de l’Arxiduc i pretén despertar inquietuds per conèixer el patrimoni cultural de les illes Balears i estimular l’esperit crític comparant l’estat de conservació i l’evolució del paisatge de les Illes entre finals del segle XIX i el segle XXI.

Amb més d’un centenar d’imatges que des de 2002 s’han pogut localitzar, retratar i posteriorment comparar fins ara podem destacar sis aspectes molt il·lustratius dels canvis que han viscut les illes Balears en aquests darrers 150 anys: la pressió urbanística, la densificació dels nuclis urbans, la disminució de la làmina d’aigua dels ports naturals, la recuperació del bosc, la marcada desigualtat en la conservació del patrimoni arquitectònic i l’abandó o transformació de l’activitat agrícola i ramadera.

 

Premsa

L’AUTOR
Lluc Julià Fàbregues és dissenyador de continguts. Va iniciar el projecte Les illes Balears, abans i després l’any 2002 fruit de la inquietud per crear eines per prendre consciència, d’una manera atractiva i entenedora, de l’efecte que produeix l’empremta de l’home sobre el seu propi entorn.